Pla de Digitalització

En aquests moments, el Pla de Digitalització de Centre està en procés d’elaboració.