Equip Pedagògic

El curs 2021-2022 s’ha incorporat un nou equip pedagògic. Aquest equip està format per professionals de l’ensenyament amb una llarga experiència docent i amb renovades ganes de millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Lorena
Valenzuela
Porras
Directora

lvalenzuela@cepcalvia.es
Teresa
Bonache
Núñez
Secretària

tbonache@cepcalvia.es


Tomàs M.
Oliver
Colom

tmoliver@cepcalvia.es


Teresa
Bellido
García

tbellido@cepcalvia.es


Borja
Rodríguez
Palomino
Coodinador TIC

brodriguez@cepcalvia.es