Equip Pedagògic

L’equip està format per professionals de l’ensenyament amb una llarga experiència docent i amb renovades ganes de millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Lorena
Valenzuela
Porras
Directora

lvalenzuela@cepcalvia.es
Teresa
Bonache
Secretària

tbonache@cepcalvia.es


Tomàs M.
Oliver

tmoliver@cepcalvia.es


Tomeu
Carrió

tcarrio@cepcalvia.es


Borja
Rodríguez
Coodinador TIC

brodriguez@cepcalvia.es