Consell CEP

Aquest curs escolar hem de crear el nou Consell del CEP.
Podeu Consultar aquí el CENS DEL CENTRE.

Durant el mes d’octubre, segons estipula la normativa vigent, s’inicia el procediment per constituir el Consell del CEP de Calvià. El Consell del CEP és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre i ha d’estar constituït per:   

  • Directora del CEP de Calvià

  • Secretaria del CEP de Calvià

  • 3 representants del professorat (triats pel procés detallat a continuació)

  • 1 representant de l’EOEP i l’EAP (designat pels propis EOEP I EAP)

  • 2 assessors/es de formació del CEP de Calvià

  • 1 representant de la Conselleria d’Educació, Universitat i  Investigació, a proposta de la DGFPFP

  • 1 representant a proposta de l’Ajuntament .

 

L’elecció dels representants de professorat queda pendent de publicació.

Si estau interessats a presentar la vostra candidatura, ho podeu fer fent ús del document Annex I que trobareu adjunt adreçant-lo a administratiu@cepcalvia.es.  Vos animam a participar.

Candidats

Model Vot per correu

Hi ha del 8 al 22 d’octubre per emetre el vot per correu a l’adreça administratiu@cepcalvia.es

Cronograma  Aquí podeu trobar el cronograma de les actuacions que s’han anat fent per constituir el CEP.

ACTA de selecció de membres de la Mesa Electoral.

ACTA de la votació dels membres representants del professorat.

Acta de constitució del Consell del CEP de Calvià.