Reunions de Representants de Claustre

Els dies 16, 17 i 18 de maig han tingut lloc les Reunions de Representants de Claustre del present curs escolar. Els objectius principals de la reunió han estat: 

  • Informar sobre l’oferta formativa del nostre Centre de Professorat i dels programes que s’ofereixen des de la Direcció General de Primera Infància i Comunitat Educativa de cara al curs vinent.
  • Comentar amb els directors i els coordinadors de les formacions als centres, d’una forma més propera, les impressions que han tingut de les seves formacions i rebre els suggeriments que ens volguessin oferir per tal de poder adaptar-nos més a les necessitats dels claustres i millorar el nostre acompanyament.  

Enguany, a més a més, per afavorir la participació s’han fet diverses reunions agrupant els centres (principalment en CEIP i els seus IES adscrits). Trobem que aquesta opció ha afavorit la creació de xarxes, el coneixement d’allò que s’hi duu a terme als centres propers i ha fomentat la participació dels assistents a la reunió, a més d’incrementar el nombre de participants. Queda pendent la reunió amb les escoletes i EAP, que es realitzarà aviat.

Volem agrair especialment l’assistència de tots els participants i la bona predisposició, així com tots els suggeriments que ens heu oferit per ajudar-nos a créixer!

Adjuntem la presentació i algunes fotos de les diferents reunions.