La web formacioinnovacio.cat renovada

La web formacioinnovacio.cat creix i s’adapta a les noves necessitats dels docents, amb noves pestanyes que, ben segur, us resultaran de gran utilitat. Des del Servei de Normalització Lingüística i Formació volem que sigui un espai per trobar i compartir recursos.

A la pestanya «Situacions d’aprenentatge» trobareu la normativa, bases d’orientació, plantilles, enllaços d’interès i exemples de SA dissenyades i aportades per docents. En aquest sentit us animam a enviar les vostres SA i crear, entre tots, un vertader espai de col·laboració.

La pestanya «TRB» (Treball de Recerca de Batxillerat) recull una sèrie de documents i enllaços que facilitaran la feina dels coordinadors i tutors de TRB, així com recursos per ajudar els alumnes en la seva recerca i presentació del treball. També aquí podeu compartir amb la comunitat educativa els recursos o enllaços que us són útils.

La pestanya «Formació» us permet consultar tota l’oferta formativa, tant les activitats convocades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional com les activitats homologades organitzades per les entitats col·laboradores. A més a més, properament, disposareu d’un glossari de termes relacionats amb la formació del professorat.

Amb tot això us convidam a consultar la web formacioinnovacio.cat i a participar-hi activament. Això ens permetrà detectar i donar resposta a les vostres necessitats.