Programes de Formació Curs 2022-2023

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 20 d’abril de 2022 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2022-2023 (BOIB núm. 57, de 30 d’abril), adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

Enllaç a les instruccions i procés per a realitzar la sol.licitud.